Regeling verlengd: Tot 350 euro retour voor uw oude haard

Deze vervangingsregeling is een initiatief van de bij de Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) aangesloten fabrikanten en DE-erkende detaillisten. De NHK sluit met deze regeling aan bij recente initiatieven vanuit de overheid om het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in Nederland de stimuleren. De NHK is aanspreekpunt voor de uitvoering van de regeling, de meewerkende fabrikanten en detaillisten voor de uitvoering.

Waarom deze stimulering?
De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven meer door warmte uit hernieuwbare energiebronnen worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen.

Omdat de branche binnen 5 jaar daarbij ook de emissies van houtstook met minimaal 50% wil terugdringen, brengt de branche haar kwalitatieve uitgangspunten voor toestellen, installaties en gebruik breed onder de aandacht. Warmte uit lokale verwarming draagt bij aan het terugdringen van CO2 uitstoot, mede omdat in veel gevallen sprake is van efficiënte vervangende warmte op bestaande energiesystemen. Immers, tijdens het stoken van de kachel vervangt deze de aanwezige CV installatie in de meeste gevallen volledig.

Via dit NHK initiatief worden particulieren en zakelijke gebruikers die doordacht en verantwoord gaan stoken dan ook financieel gestimuleerd. Omdat ook moderne gastoestellen bijdragen aan een sterke verbetering van de huidige situatie (tot wel 40% besparing op gasverbruik) vallen ook gastoestellen binnen de vervangingsregeling.
Om het kwalitatieve einddoel maximaal te bereiken koppelt de branche deze toestelnorm ook nog eens aan de Duurzame Energie erkenning voor een maximaal verantwoorde installatie, tevens krijgt de gebruiker een uitgebreide stooktraining aangeboden. De omslag naar een verantwoord en duurzaam stookgedrag kan zo samen met de eindgebruiker versneld en maximaal verantwoord worden gemaakt.

De EcoLabels welke per 1 januari 2018 in de showrooms getoond worden, zorgen ervoor dat de consument de betere toestellen eenvoudig kan herkennen.
Uw oude haard of kachel inruilen?
Koopovereenkomsten van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018 komen via de DE-erkende installateur in aanmerking voor de vervangingsregeling.

Ton van den Akker